تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال iso ts 16949

الزاماتی که در زمینه کار در صنعت خودرو، باید بدانید.

30

آموزش

نام کاربری : hasanzadeh1363@