تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال its not over yet

اراعه فیلمهای نظامی از فناوری نظامی ایران و جهان+ عکسهای نظامی+موسیقی حماسی+ مشگلات اجتماعی و مذهبی
مبارزه همچنان باقیست

18

ویدئو

نام کاربری : itsnotoveryet@