تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال kaleskeh

این کانال کلیه مکانهای تفریحی و طبیعت گردی ایران به دو زبان فارسی و انگلیسی معرفی می کند.

17

گردشگری

نام کاربری : kaleskeh@