تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال khande pare

کانال جوک و طنز و خنده
خنده تا مرز انفجار
join بده پشیمون نمیشی

778

تفریح و سرگرمی

نام کاربری : khandepareeee@