تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال madridistapersian

اخبار و حواشی رئال مادرید
گزارش بازی ها
عکس ها و فیلم های رئال مادرید

12

ورزش ها

نام کاربری : madridistapersian@