تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال Metallurgy

کانال مهندسی متالورژی و مواد معرفی و بررسی مطالب و تکنولوژی های روز صنعت متالورژی و مواد

149

تحصیلات و دانشگاه

نام کاربری : metallurgical@