تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال mobtakerantejarat

تحلیل های تجاری
قیمت ارز؛گندم .مشتقات نفتی و.....
جملات امید بخش

13

شرکت ها

نام کاربری : mobtakerantejarat@