تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال music

کانالی برای اشتراک موزیک با سبک های :
"Trance", "Epic","Chilout", "Not Speaking",Sadness",Ambient", "Film Score","Light"

17

موسیقی

نام کاربری : trancient_song@