تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال parsehlab

آشنایی با معانی مخفف کلمات و تست های آزمایشگاهی و بیماریها به زبان ساده

15

سلامت و پزشکی

نام کاربری : parsehlaboratory@