تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال parsianarian

دراین کانال با قراردادن فایل های آموزشی صوتی سعی خواهیم کرد مهارت های فردی خود را ارتقاء دهیم.منابع انسانی یکی از مهم ترین منابع تجدید ناپذیر است و هرچه این منبع غنی تر شود به اهداف فردی, خانوادگی, اجتماعی و سازمانی نزدیکتر خواهیم شد.

48

آموزش

نام کاربری : parsianarian@