تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال rainy girl

چه کسی در دنیا غمگینتر از زنی ست،،که هرسال در تاریخ تنهایی خود تنهاست