تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال sociology

آشنايي با رشته جامعه شناسي و جامعه شناسان
اطلاع از برنامه ها و نشست ها و سمينار ها و دوره هاي آموزشي انجمن جامعه شناسان