تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال StringCast

یک رادیوی اینترنتی تمام علمی.
بررسی آخرین پدیده ها و دست‌آورد های علم و فناوری در جهان

19

علوم پایه

نام کاربری : stringcast@