تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال Tarom

معرفی دیدنی ها و جاذبه ها از نقاط مختلف طارم
طارم مرز بین سه استان زنجان ، قزوین و گیلان است.

18

گردشگری

نام کاربری : taromm@