تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال tedtalks

انگلیسی را با شنیدن یاد بگیریم.
آموزش زبان انگلیسی با موسیقی و سخنرانی های جذاب

47

زبان ها

نام کاربری : tedtalk@