تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال tsepress

در tsepress تلاش میکنیم علاوه بر پوشش خبری بازار سرمایه به پوشش خبری لحظه ای رویدادهای سیاسی روز بپردازیم ما را دنبال کنید.

45

اخبار

نام کاربری : tsepress@