تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال tue listener

کانالی برای اشاعه فرهنگ شنیدن و احترام به گوش به وسیله انتشار موسیقی هایی در سبک های مختلف

16

موسیقی

نام کاربری : truelistener@