تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال UA design group

دسترسی به فایل ها و اسناد های کم یاب و کاربردی در راستای صرفه جویی در وقت و هزینه و کاهش مطالعات و تخقیقات تکراری و همچنین کاهش محدودیت های دسترسی به اطلاعات تخصصی رشته های شهرسازی معماری و گرافیک

16

تحصیلات و دانشگاه

نام کاربری : uadesigngroup@