کانال اطلاعات عمومی

اطلاعات عمومی

ID : @wiki_zoom

هدف تهیه وگردآوری مطالب مفید درحوزه سلامت و افزایش اطلاعات عمومی است. تمامی مطالب ازمنابع معتبردریافت وتوسط اساتیدمجرب رصدوتاییدمی شود

مسئولیت محتوای کانال به عهده ی صاحب کانال است، در صورت مشاهده تخلف از قسمت گزارش به ما اطلاع دهید.

ازمنابع ، اساتیدمجرب ، است ، اطلاعات ، افزایش ، تمامی ، تهیه ، درحوزه ، رصدوتاییدمی ، سلامت ، شود ، عمومی ، مطالب ، معتبردریافت ، مفید ، هدف ، وتوسط ، وگردآوری

کانال های ویژه پیام رسان سروش

تلگرام کانال

معرفی برترین کانال های تلگرام

» عضویت در کانال